Book Club

posted on 15 Jul 2008 19:37 by maxtreme

ที่มาของหน้านี้อยู่ที่บลอกนี้ และบลอกนี้ค่ะ ซึ่งจากข้อมูลที่แม็กซ์ได้รับมาทั้งจากคอมเม้นต์ในบลอก อีเมลล์ และที่พูดคุยกะเพื่อน ๆ ก็คิดว่าหลายคนก็ชอบพวกบรรดาของที่ระลึก หรือหนังสือพร้อมลายเซ็นต์ของคนแต่งกัน

คงต้องออกตัวก่อนแล้วกันว่า ถึงจะชื่อหน้าว่าบุ๊คคลับ แต่มันก็คงไม่ได้มีสภาพเป็นบุ๊คคลับของแท้นะคะ ไม่ได้เป็นการพบหน้าค่าตาหรือมานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังสือ คงจะเป็นการสอบถาม และแบ่งพวกของที่ระลึกที่แม็กซ์ (หรือเพื่อน ถ้าเขาจะกรุณา) หามาได้ ถ้ามีจำนวนมากพอ และเป็นที่ต้องการของสมาชิค

คนที่ทิ้งที่อยู่ไว้แม็กซ์ส่งเมลล์ไปหา แจ้งเรื่องรายละเอียด (ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ) แล้วนะคะ แต่ถ้าไม่ได้รับเมลล์ ก็ขอให้บอกด้วย

ส่วนคนอื่นที่สนใจที่ทิ้งอีเมลล์ไว้ที่ maxtreming@yahoo.com